Verksamhetsgrupp eHälsa

LSVO:s utskott Verksamhetsgrupp e-hälsa har som övergripande uppdrag att skapa bra samverkan mellan kommunerna och Region Blekinge inom e-hälsa samt föreslå utvecklingsområden till LSVO:s strategiska ledningsgrupp.

Verksamhetsgrupp e-hälsa utgörs av två representanter per huvudman (en IT-nära och en verksamhetsnära per kommun och region), en representant från IT-cheferna samt Hjälpmedelscenter. Ytterligare intressenter/aktörer deltar efter behov, till exempel Blekinge Tekniska Högskola.

Utskottet ska skapa effektivare resursanvändning av digitala verktyg och metoder för kommunikation och insatser inom vård, hälsa och omsorg samt förutsättning för effektivare utvecklingsarbete inom e-hälsa.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hjälpte informationen på sidan dig?