Verksamhetsgrupp forskning och utveckling (FoU)

LSVO:s utskott Verksamhetsgrupp forskning och utveckling (FoU) har som övergripande syfte att utveckla FoU, metoder och verksamheter inom kommunernas och Region Blekinges gemensamma ansvarsområden.

Verksamhetsgruppen FoU utgörs av verksamhetsutvecklare/strateger från länets kommuner och Region Blekinge, FoU-ledare samt FoU-strateger.

Utskottet ska utifrån ett länsgemensamt perspektiv bereda FoU-frågor inom kommunernas och Region Blekinges gemensamma ansvarsområden inom socialtjänst och angränsande delar av hälso- och sjukvård samt som stödjer utvecklingen av evidensbaserad praktik.

Verksamhetsgrupp FoU ska i samarbete med berörda verksamheter ta fram förslag till aktiviteter i verksamhetsplanen för FoU-rådet. Utöver detta ska verksamhetsgrupp FoU även bistå med kompetens till de andra verksamhetsgrupperna genom adjungering för identifiering av utvecklings- och forskningsfrågor.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hjälpte informationen på sidan dig?