Två händer i bild som kramar om en annan person. Personen har grå tröja och blont hår.

Olofström

Här kan du läsa mer om projekt inom Uppdrag Psykisk Hälsa i Olofström.

Mini-Ove

Färre barn och unga i missbruk

Projektet Mini-Ove ska med förebyggande åtgärder förhindra att barn och unga i Olofströms kommun hamnar i missbruk. Socialtjänsten, psykiatrin och ungdomsmottagningen arbetar tillsammans för att fånga upp ungdomar i ett begynnande missbruk och erbjuda rådgivning.

– Tanken är att ungdomar upp till och med 26 år ska få hjälp och stöd kring alkohol- och narkotikafrågor på ett och samma ställe. Om det handlar om ett barn som är under 18 år ska också vårdnadshavare vara delaktiga, säger Izabela Szabo som är projektledare för Mini-Ove.

Målet med Mini-Ove är att göra det enkelt för både vårdnadshavare och barn och unga att få kontakt snabbt när behovet uppstår. Den som behöver ska kunna få hjälp även under kvällar och helger.

– Om det är så att det finns en misstanke om att ett barn eller ungdom har använt en otillåten substans kan en provtagning göras och samtidigt bokas en tid in för ett uppföljningssamtal. På så sätt kan vi förhoppningsvis, med en tidig insats, förhindra att det går för långt, säger Isabela Szabo.

 

Ungdomsmottagningen NÄRA

En mer tillgänglig ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen har en viktig roll för alla ungdomar upp till 26 år när det gäller att ge råd och stöd. Många har redan kontakt med ungdomsmottagningen, men det finns också de ungdomar som av olika anledningar har svårt att nå eller besöka mottagningarna. Projektet NÄRA ska göra ungdomsmottagningen i Olofström mer tillgänglig.

 

Samordnad individuell plan (SIP)

SIP står för en samordnad individuell plan och görs när det finns ett behov av att samordna insatser för att rätt hjälp och stöd ska kunna ges. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har enligt lag skyldighet att upprätta en SIP när en person har behov av samordnade insatser. Syftet med samverkan är att göra det enklare för dig och dina närstående. Detta då ni inte behöver lägga tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En SIP ska alltid göras tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen är ditt dokument och ska tydliggöra vem som gör vad och när.

Hittade du informationen du sökte?