Sölvesborg

Här kommer du att kunna läsa mer om de pågående projekten i Sölvesborg inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Psykiatrisamordnare

Psyiatrisamordnarens uppgift är att övergripande lyfta samverkansfrågan mellan olika huvudmän, samt uppmärksamma systemfel och avvikelser internt i verksamheten för att personer inom samverkansavtalet ska få sina behov tillgodosedda.

Sidan uppdateras.

Hjälpte informationen på sidan dig?