En man i röd jacka, svarta byxor och skor, och en grå mössa, står framför en sjö. Runtom syns vass.

Om Uppdrag Psykisk Hälsa i Blekinge

Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. I Uppdrag Psykisk Hälsa samverkar regionen med kommuner och brukarorganisationer för att på olika sätt motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa, långsiktigt och hållbart.

Överenskommelsen för 2021–2022

Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 kommer att utgå från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 års överens­kommelse. Insatserna följs upp, utvärderas, vidareutvecklas och anpassas årligen, vid behov, i syfte att säkerställa att överenskommelserna hålls relevanta och ändamålsenliga och att arbetet bedrivs på ett strategiskt sätt.

Samarbetet mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen har utvecklats under många år, genom årsvisa överenskommelser. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

Klicka här för att läsa mer om Uppdrag Psykisk Hälsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Mejla uppdrag.psykiskhalsa@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?