Negativt provsvar

Provet visar inga tecken på covid-19, det vill säga du är sannolikt inte sjuk i covid-19.

Analysen visar endast om det fanns virus i det prov som du lämnade vid provtagningen. Om du tog provet tidigt i förloppet, 1-2 dagar efter debut av symtomen, och om symtomen är lätta finns det även en liten risk att analysresultatet är falskt negativt och att du trots allt har covid-19. Det är därför viktigt att du inte går till arbete/skola och håller dig hemma tills du är helt symtomfri.

Läs mer om covid-19 på 1177 Vårdguiden: https://www.1177.se/Blekinge/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?