Negativt provsvar

Provet visar inga tecken på covid-19, det vill säga du är sannolikt inte sjuk i covid-19.

Analysen visar endast om det fanns virus i det prov som du lämnade vid provtagningen. Om du tog provet tidigt i förloppet, 1-2 dagar efter debut av symtomen, och om symtomen är lätta finns det även en liten risk att analysresultatet är falskt negativt och att du trots allt har covid-19, framför allt om du är ovaccinerad. Det är dock viktigt att du inte återgår till arbete eller skola förrän du har blivit allmänt förbättrad och varit feberfri minst en dag.

Läs mer om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?