Negativt provsvar

Provet visar inga tecken på covid-19, det vill säga du är sannolikt inte sjuk i covid-19.

Analysen visar endast om det fanns virus i det prov som du lämnade vid provtagningen. Om du tog provet tidigt i förloppet, 1-2 dagar efter debut av symtomen, och om symtomen är lätta finns det även en liten risk att analysresultatet är falskt negativt och att du trots allt har covid-19, framför allt om du är ovaccinerad. Det kan i så fall finna skäl att ta om provet efter 1-2 dagar och inte gå tillbaka till arbete eller skola förrän du är helt symtomfri.

Läs mer om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?