Positivt provsvar

Provet visar att du har covid-19 (virus SARS-CoV-2).

För dig som är sjuk i covid-19 gäller:

  • Stanna hemma minst fem dagar från den dag då du blev sjuk.
  • Du måste även ha varit feberfri och känt dig frisk under två dagar innan du kan gå tillbaka till skola eller arbete.
  • Håll avstånd och tvätta händerna ofta.
  • Informera alla du varit i kontakt med från och med 48 timmar före du blev sjuk.
  • Du ska inte testa dig igen. Du är smittfri när det gått minst fem dagar, varav två feberfria dagar och allmän förbättring.

För dig som bor tillsammans med den som är sjuk (hushållskontakter) gäller:

Undantag från förhållningsregler för hushållskontakter

  • Personer som vaccinerats med 3 vaccindoser.
  • Personer som genomgått covid-19 under de senaste 3 månaderna.
  • Undantagna hushållskontakter som arbetar inom vård och omsorg ska testas med snabbtest inför varje arbetspass under 5 dagar från index insjukningsdag samt bära munskydd kontinuerligt under hela arbetspasset.
  • Undantaget gäller endast förhållningsregeln om att inte gå till jobbet: Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) Länk till annan webbplats..

För dig som är närkontakt (utanför hushållet) till den som är sjuk gäller:

  • Närkontakter som arbetar patientnära inom vård och omsorg samt patienter/brukare oavsett vaccinationsstatus testas dag 3 räknat från senaste kontakt med index. Närkontakter rekommenderas, om så är möjligt, att under 7 dagar från exponering arbeta hemifrån och undvika nära kontakt med personer utanför det egna hushållet.

Utförlig information finns att läsa på:

Hjälpte informationen på sidan dig?