Positivt provsvar

Provet visar att du har covid-19 (virus SARS-CoV-2).

För dig som är sjuk i covid-19 gäller:

 • Stanna hemma minst sju dagar från den dag då du blev sjuk.
 • Du måste även ha känt dig frisk under två dagar innan du kan gå tillbaka till skola eller arbete.
 • Håll avstånd och tvätta händerna ofta.
 • Informera alla du varit i kontakt med från och med 48 timmar före du blev sjuk.
 • Skicka bekräftelse på att du har informerat dina kontakter till covidkvittens@regionblekinge.se
 • Du ska inte testa dig igen. Du är smittfri när det gått minst sju dagar, varav två feberfria dagar och allmän förbättring.

För dig som är ovaccinerad (färre än två vaccindoser) och bor tillsammans med den som är sjuk (hushållskontakter) gäller:

 • Stanna hemma i sju dagar från den dag då provet togs på den i hushållet som är sjuk.
 • Håll avstånd och tvätta händerna ofta.
 • Boka test* till dag fem räknat från den dag då provet togs på den i hushållet som är sjuk.
 • Vänta på provsvaret, som ska vara negativt innan du får gå tillbaka till skola eller arbete.
 • Testa dig* för covid-19 om du blir sjuk med hosta, feber, halsont, muskelvärk, huvudvärk eller förändrat lukt- eller smaksinne.

Undantag från förhållningsregler för hushållskontakter

 • Personer som det senaste 6 månaderna haft konstaterad covid-19.
 • Personer som sedan 2 veckor är vaccinerade med minst två doser.
 • Fullvaccinerade (minst 2 vaccindoser), friska hushållskontakter som arbetar i hälso- och sjukvård, kommunal omsorg eller LSS rekommenderas dock testa sig på dag fem från den dag då provet togs på den i hushållet som är sjuk, man kan ändå arbeta under tiden.

För dig som ovaccinerad närkontakt** (utanför hushållet) till den som är sjuk gäller:

 • Testa dig* direkt när du får reda på att du är utsatt för smitta samt 5 dagar efter senaste tillfället ni träffades.
 • Du får gå till arbete eller skola så länge du är frisk men arbeta hemifrån om det är möjligt tills du får svar på provet.
 • Testa dig* för covid-19 om du blir sjuk med hosta, feber, halsont, muskelvärk, huvudvärk eller förändrat lukt- eller smaksinne.
 • Personal som arbetar inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg eller LSS ska också testa sig även om de är fullvaccinerade.
*Personer som är 10 år eller äldre.

Undantag från provtagningsindikation för närkontakter

 • Personer som det senaste 6 månaderna haft konstaterad covid-19.
 • Personer som sedan 2 veckor är vaccinerade med minst två doser.
 • Barn under 10 år.
Utförlig information finns att läsa på:
**Med närkontakt menas person som umgåtts med eller arbetat tillsammans med den som är sjuk under mer än 15 minuter inom 2 meters avstånd från och med 48 timmar innan den som är sjuk fick sina första symtom.
Hjälpte informationen på sidan dig?