Tillfällig ändring av regelverket avseende förhandsbedömningar

Nu införs en tillfällig förändring av regelverket för Region Blekinges tandvårdsstöd avseende förhandsbedömningar (FHB). Anledningen är en sjukskrivning av Region Blekinges bedömningstandläkare.

Den tillfälliga ändringen gäller i första hand till och med 2023-01-14 och ersätter sidan 47 i regelverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Under januari 2023 kommer besked att lämnas vilka regler som gäller från den 15 januari 2023.

Det är endast patienter som tillhör grupp S1 och S2 som från och med den 10 november ska förhandsbedömas i Tandhälsoportalen.

Nu gällande beloppsgränser tas för övrigt bort och utförda behandlingar kommer under våren att bli föremål för efterhandskontroller och för de behandlingar som då inte godkännes kommer återbetalning att krävas.

Enheten för tandvårdsstyrning den 11 november 2023
Kjell Ivarsson, tf. tandvårdsdirektör

Hittade du informationen du sökte?