Tillfällig ändring av regelverket för förhandsbedömningar förlängs

Nu förlängs den tillfälliga ändringen Öppnas i nytt fönster. av regelverket för Region Blekinges tandvårdsstöd avseende förhandsbedömningar (FHB).

Det här innebär att det för tillfället endast är patienter som tillhör grupp S1 och S2 som ska förhandsbedömas i Tandhälsoportalen.

Gällande beloppsgränser tas bort och utförda behandlingar kommer under våren att bli föremål för efterhandskontroller. För behandlingar som inte blir godkända kommer återbetalning att krävas.

Ändringen gäller till och med den 12 mars 2023 och ersätter sidan 47 i regelverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Enheten för tandvårdsstyrning den 11 januari 2023
Peter Lilja, regiondirektör
Region Blekinge

Hittade du informationen du sökte?