Bild på två barn som borstar tänderna

Uppdatering av FB-åtgärder i Tandhälsoportalen

Från och med den 15 januari finns en ny gällande tandvårdstaxa för Folktandvården Blekinge. Eftersom den regionfinansierade tandvården ersätts utifrån tandvårdstaxan uppdateras även åtgärdspriserna i Tandhälsoportalen.

I samband med prisjusteringen passar vi på att uppdatera samtliga så kallade "FB-åtgärder" till en mer enhetlig nomenklatur/benämning. Från och med den 15 januari går alla dessa åtgärder under benämningen ”FB”, precis som de gör i tandvårdstaxan. (Till exempel benämns åtgärd 01 framöver som FB01.)

Varför gör vi ändringen?

Uppdateringen gör att Tandhälsoportalen får en mer enhetlig nomenklatur samtidigt som det underlättar för dig som användare när du gör sökningar på olika åtgärder. För patientens del blir det också enklare att härleda utförda åtgärder till folktandvårdens tandvårdstaxa som har samma upplägg.

Folktandvårdens tandvårdstaxa finns att ladda ner som PDF här.


Enheten för tandvårdsstyrning, Region Blekinge

 

Hittade du informationen du sökte?