Närbild på två händer som skriver på bärbar dator.

Nu hanteras e-frikort i Tandhälsoportalen

Hösten 2023 införde Region Blekinge digitala frikort, så kallade e-frikort.
Nu kan du registrera och hantera frikorten i Tandhälsoportalen

E-frikorten ska leda till mindre administration för personal och även underlätta för patienter.
Med e-frikort slipper patienten samla stämplar och hålla reda på ett fysiskt frikort.

E-frikorten registreras i Tandhälsoportalen

Alla patientavgifter som är frikortsgrundande inom N- och F-tandvård ska från och med nu registreras i e-frikortssystemet genom Tandhälsoportalen. Detta gäller oavsett om patienten betalar sitt tandvårdsbesök direkt eller om patienten betalar i efterhand med faktura. Frikortet gäller under en 12-månadersperiod räknat från första besöket hos tandvården eller öppna hälso- och sjukvården.

Så här gör du

Vi har tagit fram manualer för dig som ska hantera e-frikort i Tandhälsoportalen. Tänk på att det är skillnad på om du tillhör privat eller offentlig tandvård. Här hittar du mer information och manualer

 

Enheten för tandvårdsstyrning
Region Blekinge


Hittade du informationen du sökte?