First and second teeth of the little boy

Snart öppnar Tandhälsoportalen för barn och unga vuxna

Nu är det snart dags att öppna upp för hantering av barn och unga vuxna i Tandhälsoportalen.

Den nya delen för barn och unga i Tandhälsoportalen kommer att aktiveras automatiskt och vara synlig för dig som användare inom några veckor. Du kommer att få information via mejl när modulen finns tillgänglig.

Underlättar i vårdrapporteringen

Implementeringen av barn och unga är ytterligare ett steg i att modernisera och underlätta vårdrapportering av den regionfinansierade tandvården. Det här betyder att:

  • Privattandvården kommer att registrera vård- och behandlingsrapporter direkt i Tandhälsoportalen (nuvarande rutiner fortsätter att gälla för folktandvården).
  • Privattandvårdens nuvarande system "Barnportalen"stängs ned och ersätts av den nya modulen i Tandhälsoportalen.
  • Privattandvården och folktandvården kommer att hantera listning av barn via Tandhälsoportalen.

Mer information och manualer

I samband med öppningen kommer du få tillgång till manualer och mer information om hur du hanterar barn och unga i systemet.

 

Enheten för tandvårdsstyrning
Region Blekinge


Hittade du informationen du sökte?