Bild från undersökningsrum på tandvårdsklinik

Tandhälsoportalen stängs tillfälligt

I kväll den 21 februari från klockan 18.00 och några timmar framåt stängs Tandhälsoportalen tillfälligt på grund av underhåll. Systemet är inte tillgängligt för användning under denna tid.

Enheten för tandvårdsstyrning
Region Blekinge


Hittade du informationen du sökte?