Tandvård

Här hittar du information om tandvård till barn, ungdomar och unga vuxna, och information om Region Blekinges tandvårdsstöd.

Avgiftsfri tandvård till personer 3-23 år

Det övergripande målet för den avgiftsfria tandvården för personer 3-23 år är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor oberoende av var man bor i Blekinge.

Den avgiftsfria tandvårdens mål är att alla barn, ungdomar och unga vuxna 3-23 år ska känna sig trygga i tandvårdssituationen och kunna sköta sin munvård samt ha kunskaper om hur man behåller mun och tänder friska.

Region Blekinges tandvårdsstöd

Region Blekinge ansvarar för tandvård till patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Berättigade erhåller tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.

Folktandvårdens miljöarbete

Vårt miljöarbete prioriterar i första hand de områden där vår verksamhet har en betydande miljöpåverkan och där vi själva har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. Vi fokuserar främst på klimatpåverkan, avfall, materialval och att minska antibiotikaanvändning.

Information om folktandvårdens miljöarbete

Tandvårdtaxa

Folktandvården i Blekinges tandvårdstaxa 2021, gäller från 2021-01-15 Pdf, 2.7 MB.

Folktandvården i Blekinges tandvårdstaxa 2020 Pdf, 1 MB.

Hjälpte informationen på sidan dig?