Att göra förbättringsarbeten

Det finns flera ingångar till att jobba med förbättringar i en verksamhet.

Behovet av förbättringsarbete kan komma från

  • att man identifierat avvikelser eller risker
  • att man ser problem eller förbättringsmöjligheter i de processer man jobbar i
  • mål och strategisk riktning för verksamheten som leder till behov av utveckling

Grunden till förbättringsarbetet är Förbättringssnurran Planera Genomföra Följa upp och Förbättra, ibland även kallad PGSA, Planera, genomföra, studera, agera.

Hjälpte informationen på sidan dig?