Systematiskt förbättringsarbete

Vi kan alltid bli lite bättre. Både utifrån varje medarbetares perspektiv och utifrån varje verksamhet och i hela organisationen behöver vi jobba systematiskt med förbättringar.

Varje verksamhet ska ha rutiner för att kontinuerligt jobba med utveckling och förbättring på ett systematiskt sätt. Det behöver vara transparent och alla behöver vara delaktiga utifrån sin respektive roll. Var och en behöver veta hur det egna arbetet passar in i helheten.

Det är viktigt att alla medarbetare involveras i förbättringsarbetet så att det över tid blir en del av allas vardagliga arbete och att utvecklings- och förbättringsarbetet blir en gemensam angelägenhet i verksamheten. Alla berörda yrkesgrupper och verksamheter behöver vara representerade i ett förbättringsarbete för att det ska kunna fungera optimalt.

Även kunden eller patienterna har en viktig roll. Hela teamet eller arbetsgruppen behöver ta ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt förbättra sin vardagliga verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?