Att sätta samman ett förbättringsteam

Vissa förbättringar kan personen som ser behovet lösa själv, men oftast behöver fler involveras.

Det är nödvändigt att se till att alla som är berörda av ett problem och en lösning på något vis är delaktiga, antingen själva eller genom någon som de själva upplever representerar dem. Det gör att nästan alla förbättringsarbeten behöver göras i tvärprofessionella grupper. Det är viktigt både för att få ett bra resultat och för att lyckas med att genomföra förbättringen. Det räcker inte att informera när det är färdigt.

Använd gärna Region Blekinges teamhandbok när en grupp ska jobba tillsammans med ett förbättringsarbete. Den ger ett praktiskt stöd för att utveckla hur gruppen arbetar tillsammans.

Hjälpte informationen på sidan dig?