Steg 4 – Framtida läge – Syfte och mål

Beskriv hur det önskade framtida läget ser ut. Det framtida läget konkretiseras genom syfte och mål.

Syftet med förbättringen handlar om "varför gör vi det här", för vem? Syftet går inte in på lösningar eller hur arbetet ska göras.

Målet är det som ska uppnås med förbättringen. Använda SMARTA mål. Ett mål bör vara Specificerat, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Mål är inte att utarbeta rutiner, handlingsplaner eller informationsbroschyrer. Dessa punkter kan dock vara aktiviteter för att uppnå målen.

Verktyg

  • SMARTA mål
Hjälpte informationen på sidan dig?