Steg 5 – Förbättringsidéer

Nu har teamet en tydlig bild av problemet och målet. Nästa steg är att hitta sätt att komma dit. Det har kanske kommit fram lösningsförslag under arbetet?

Samla idéer och lösningsförslag. Vilka idéer kan vi genomföra? Beskriv förslaget till lösning och förankra den vid behov med ledning och berörda. Gör riskanalyser och konsekvensbeskrivningar. Finns förutsättningar för rätt kompetens och tillräckliga resurser för att genomföra ett test och för att implementera lösningen om den fungerar väl? Finns alla nödvändiga beslut? Gör tillsammans en prioritering och välj vad som ska testas. Prioritera lösningsförslag. Vilka idéer kan vi genomföra? Beskriv förslaget till lösning och förankra den vid behov med ledning och berörda. Gör riskanalyser och konsekvensbeskrivningar. Finns förutsättningar för rätt kompetens och tillräckliga resurser för att genomföra ett test och för att implementera lösningen om den fungerar väl? Finns alla nödvändiga beslut?

Verktyg

  • Brainstorming
  • Open space – ta del av open space-facilitator
  • Prioriteringsverktyg
Hjälpte informationen på sidan dig?