Steg 6 – Genomföra och testa åtgärder

Bästa sättet att ta reda på om en lösning faktiskt fungerar är oftast att testa. Fungerar det inte så kan man alltid justera eller gå tillbaka till det som var innan och prova en ny lösning.

Planera för att testa den valda lösningen. Välj vad som ska testas, var det ska testas och under hur lång tid. När ska det utvärderas och hur ska det följas? Dokumentera vem som gör vad när. Ett test kan vara litet eller mer omfattande. Syftet är att få veta hur idén fungerar i verkligheten. Ofta är det i detta steg som teamet märker om man förankrat sitt arbete tillräckligt med alla involverade.

Flera verktyg kan hjälpa teamet att bli framgångsrika i förändringsarbetet. Teamet behöver skapa sig en bild över vilka som egentligen påverkas av att de kommande förändringarna. Använd gärna "5W2H" (Five whys and two hows) för att göra en aktivitetsplan. Genom att göra en intressentanalys får förbättringsteamet en gemensam bild över vilka intressenter som behöver informeras eller kanske till och med involveras i förbättringsarbetet. En särskild kommunikationsplan kan vara ett värdefullt verktyg i detta sammanhang. Se även steg 8 om implementering om testet är mer omfattande.

Verktyg

  • Region Blekinges förändringsledningsmetodik
  • 5W2H – för att göra en plan
  • Intressentanalys
  • Kommunikationsplan
  • QRC:s verktygslåda
Hjälpte informationen på sidan dig?