Avtal, överenskommelser och rutiner

Torsdagen den 1 februari 2018 börjar vi arbeta efter rutinerna enligt den nya Lagen om samverkan (LOS). Samtidigt kommer Prator att uppdateras för att stödja den nya processen. Det betyder att du som medarbetare kan behöva göra extra handgrepp under själva övergången.

Lagen om samverkan för säker utskrivning från slutenvården (LOS) kräver ett samarbete mellan flera olika aktörer. Prator är det elektroniska vårdplaneringssystem där vi kommunicerar mellan sjukhuset, psykiatrin, primärvården och kommunerna. Förutsättningarna för övergången har justerats något vilket innebär att de båda versionerna inte kommer att finnas parallellt i övergångsfasen.

Befintligt system kommer istället att uppdateras till de nya rutinerna och stängs därför klockan 17.00 onsdagen den 31 januari för att öppnas igen klockan 20.00.

Pågående ärenden

Vid övergången kan det uppstå en situation där du som medarbetare i den slutna vården redan har påbörjat ett ärende i den gamla versionen av Prator. Om en kallelse med vårdplaneringsunderlag är skickat innan kl 17:00 den 31/1 kommer själva kallelsen vid övergången till nya versionen av Prator att försvinna. Vårdplaneringsunderlaget kommer att finnas kvar med den information som är skriven och är tillgänglig i kolumnen som heter "Ut.rapp." (utskrivningsrapport).

Eftersom preliminärt utskrivningsdatum saknas i den gamla versionen ska slutenvården skicka extrameddelande för att informera öppen vård och kommun om när man beräknar att patienten kan skrivas ut. Sedan får man i verksamheterna, landsting ihop med kommun, komma överens om hur man ska fortsätta planeringen med de patienter som berörs. Om det behövs en SIP ska slutenvården skapa ett initiativ.

Det finns Prator-ansvariga på alla enheter som utbildats i det nya systemet och som kan hjälpa dig. Du kan också få hjälp av Helpdesk Prator på anknytning 4150.

Patientinformation

Nu finns också information till patienter om utskrivning från slutenvård. På 1177 hittar du "Bra att veta när du ska skrivas ut och åka hem" som du kan skriva ut och ge till patienten.