Workshops

Under 2020 och 2021 läggs fokus på det lokala arbetet med Lagen om samverkan och genomförande av workshops.

Arbetet riktar sig till region, kommun och privata aktörer. Även slutenvården inom somatik och psykiatri inbegrips i det lokala arbetet. I varje geografisk kommun genomförs två olika typer av workshops. Den ena riktar sig till personer på ledningsnivå och den andra till personer på verksamhetsnivå som i det dagliga arbetet är beroende av fungerande samverkan. I workshop för verksamheten deltar även brukarrepresentanter i syfte att fånga ett brukar-/patientperspektiv. Målet med workshoparna är att få ökad kunskap om Lagen om samverkan, skapa relationer och förståelse för varandras verksamheter, få en gemensam bild av samverkan (nuläge och önskat läge) samt identifiera förbättringsområden.

Efter workshoparnas genomförande kommer en lokal utvecklingsgrupp/processteam med deltagare från olika verksamheter att jobba vidare med resultaten från workshoparna. Det kommer även att ske en kontinuerlig uppföljning av det lokala förbättringsarbetet.

Resultatet från de lokala workshoparna hittar du i menyn till vänster eller via länkarna nedan:

Karlshamn

Karlskrona

Olofström

Ronneby

Sölvesborg

Hjälpte informationen på sidan dig?