Dokument för dig som arbetar i SAMSPEL

Här kan du hitta dokument som du behöver för att studera och använda SAMSPELs-modellen. Det är allt från en beskrivning av modellen till praktiska hjälpmedel. Den här sidan kommer att fyllas på efterhand.

Kort förklaring till dokumenten:

SAMSPEL: Här kan du fördjupa dig i modellen, ta del av tankarna bakom och få en helhetsbild samt tips om ytterligare information.

Beslutsstöd Checklista: Ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala vården och omsorgen när patienten försämras i sitt allmäntillstånd. 

Manual till Beslutsstöd Checklista: En hjälp för den som ska fylla i checklistan.