Verksamhetsgrupp e-hälsa

LSVO:s utskott för ehälsa har som syfte att skapa bra samverkan mellan huvudmännen inom e-hälsaområdet. Denna samverkan ska möjliggöra effektivare resursanvändning av digitala verktyg och metoder för kommunikation och behandling inom vård, hälsa och omsorg.