Verksamhetsgrupp forskning och utveckling (FoU)

Är under etablering.