Biblioteket hemifrån

Du som är anställd inom Region Blekinge, eller hos en privat vårdgivare som har avtal med Region Blekinge, kan nå bibliotekets resurser i form av databaser, tidskrifter med mera även när du befinner dig utanför Region Blekinges IP-adress.

Här hittar du bibliotekskatalogen för att låna om eller reservera böckerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här loggar du in till e-resurserna länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som är ny användare skapa ett konto
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biblioteket hemifrån byter teknisk lösning

Den teknik vi använt för att göra det möjligt att nå bibliotekets resurser utifrån kommer tyvärr att upphöra att fungera under 2020.

IT och Medicinska biblioteket arbetar med en ny lösning för att ge er tillgång till våra resurser även när ni inte är på jobbet. Denna lösning innebär att ni behöver skaffa det som kallas distansaccess 1A och det kan ni göra redan nu. Distansaccess 1A kan beställas av vem som helst, med godkännande från närmaste chef. I nuläget ger distansaccess 1 A tillgång till e-post (webbmejl), Heroma självservice och telefonkatalogen.

Ni beställer distansaccess i Beställningsportalen via Region Blekinges intranät.

Vi återkommer med mer information om vår nya lösning när vi har ett preliminärt datum för att den ska fungera.

Användarvillkor för privata vårdföretag med avtal med Region Blekinge

Privat vård som drivs på uppdrag av regioner har tillgång till elektroniska resurser via Eiralänk till annan webbplats och medicinska biblioteket i Region Blekinge.

Eirasamarbetets primära syfte är att kunna erbjuda ett gemensamt innehåll med bredd och kvalitet, till lägsta möjliga kostnad, för regioner. Licensavtalen som Inera sluter för regioners räkning ger också privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av Region Blekinge, rätt till åtkomst till innehållet.

Tänk på det här

  • Nedladdning av tidskriftsartiklar får endast göras av den personal som bedriver vård för Region Blekinges räkning. Användning av Medicinska bibliotekets elektroniska resurser för den vård som bedrivs helt privat eller på uppdrag av annan huvudman än Region Blekinge, utgör ett brott mot licensavtalen.
  • Vid registrering, använd i första hand den personliga e-postadress som är knuten till vårdföretaget.
  • Inloggningsuppgifterna är personliga. Om den anställde slutar på företaget eller avslutar sina arbetsuppgifter inom den regionssdrivna vården, bör detta meddelas eira@inera.se. Obehörig användning kontrolleras och följs upp.

Det här är tillåtet att göra

  • Skriva ut eller spara enstaka artiklar eller avsnitt ur elektroniska resurser för eget bruk, men inte spara hela tidskriftsnummer eller använda artiklar eller avsnitt i kommersiellt syfte.
  • E-posta enstaka artiklar eller avsnitt till andra behöriga användare.
  • Lägga upp nyhetsbevakningar på enskilda tidskrifter eller uppdateringar (sk alerts) av innehåll i elektroniska resurser.

Läs mer på www.inera.se/eiralänk till annan webbplats eller kontakta eira@inera.se eller medicinskabiblioteket@regionblekinge.se