Medicinska biblioteket för privata vårdgivare

Medicinska biblioteket erbjuder genom Eirasamarbetet, där alla regioner ingår, ett gemensamt innehåll av främst elektroniska tidskrifter. Licensavtalen som Inera sluter för regioners räkning ger också privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av Region Blekinge, rätt till åtkomst till innehållet.

Du som är anställd hos en privat vårdgivare som har avtal med Region Blekinge kan ta del av det elektroniska material som medicinska biblioteket erbjuder, direkt från din egen arbetsplats. Det elektroniska materialet består till exempel av vetenskapliga tidskrifter, referensdatabaser och kliniska beslutsstöd.

Materialet kan nås via Region Blekinges intranät, men också via Region Blekinges internetplats efter att man registrerat sig som användare av Biblioteket hemifrån. Som registrerad användare av Biblioteket hemifrån kan man nå bibliotekets material även utanför Region Blekinges IP-adress, i praktiken från vilken internetuppkoppling som helst.

Välkommen att kontakta medicinska biblioteket för mer information om resurser och tjänster. Bibliotekarierna besöker er gärna för att berätta mer om servicen.

Tillgång till elektroniska resurser via Eira och medicinska biblioteket i Region Blekinge

Eirasamarbetets länk till annan webbplatsprimära syfte är att kunna erbjuda ett gemensamt innehåll med bredd och kvalitet, till lägsta möjliga kostnad, för alla regioner. Licensavtalen som Inera länk till annan webbplatssluter för regioners räkning ger också privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av Region Blekinge, rätt till åtkomst till innehållet.

Användarvillkor för privata vårdföretag med avtal med Region Blekinge


Tänk på det här

Tänk på att:

  • Nedladdning av tidskriftsartiklar får endast göras av den personal som bedriver vård för Region Blekinges räkning. Användning av Medicinska bibliotekets elektroniska resurser för den vård som bedrivs helt privat eller på uppdrag av annan huvudman än Region Blekinge, utgör ett brott mot licensavtalen.
  • Vid registrering, använd i första hand den personliga e-postadress som är knuten till vårdföretaget.
  • Inloggningsuppgifterna är personliga. Om den anställde slutar på företaget eller avslutar sina arbetsuppgifter inom den regionsdrivna vården, bör detta meddelas eira@inera.se. Obehörig användning kontrolleras och följs upp.

Det här är tillåtet att göra

  • Skriva ut eller spara enstaka artiklar eller avsnitt ur elektroniska resurser för eget bruk, men inte spara hela tidskriftsnummer eller använda artiklar eller avsnitt i kommersiellt syfte.
  • E-posta enstaka artiklar eller avsnitt till andra behöriga användare.
  • Lägga upp nyhetsbevakningar på enskilda tidskrifter eller uppdateringar (sk alerts) av innehåll i elektroniska resurser.

Läs mer på www.inera.se/eiralänk till annan webbplats eller kontakta eira@inera.se eller medicinskabiblioteket@regionblekinge.se