Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2021 inom ramen för FoU-avtalet mellan länets fem kommuner och Region Blekinge, för kommunernas socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. Aktiviteterna i verksamhetsplanen har utarbetats utifrån det övergripande syftet i FoU-avtal 2021 ”att länets kommuner och Region Blekinge ska erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap” (§3).

Följande aktiviteter finns med i verksamhetsplan 2021, för mer detaljer se dokument nedan:

 • Regionala samverkans- och stödstrukturen
 • Regionalt forum för interkommunal samverkan
 • Nätverksarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Samordning av regionala nätverksrepresentanter inom RSS
 • Vårdens medarbetare ÖK God och nära vård - RSS
 • Barnkonventionen
 • Datorspelsberoende bland barn och unga
 • Hälsoinsatser för placerade barn och unga
 • Individens behov i centrum (IBIC)
 • Informellt tvång i psykiatrisk tvångsvård
 • Metodstöd för implementering
 • Tidigt samordnade insatser (TSI)
 • Utvärdering av mobil närvård
 • FoU-nytt

 

Verksamhetsplan 2021 Pdf, 335.2 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?