Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2020 inom ramen för FoU-avtalet mellan länets fem kommuner och Region Blekinge, för kommunernas socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. Aktiviteterna i verksamhetsplanen har utarbetats utifrån det övergripande syftet i FoU-avtal 2020 ”att länets kommuner och Region Blekinge ska erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap” (§3).

Följande aktiviteter finns med i verksamhetsplan 2020, för mer detaljer se dokument nedan:

 • Regionala samverkans- och stödstrukturen
 • Nätverksarbete inom den sociala barn och ungdomsvården
 • Stillasittande och fysisk aktivitet - en kartläggning av äldre som har en kommunal insats
 • Jämlik hälsa och levnadsvanor för personer inom LSS och socialpsykiatrin
 • Datorspels- och internetberoende bland barn och unga
 • Studie avseende samtalsmetod med placerade barn och unga (BarnSam)
 • Hälsa och hälsofrämjande insatser för placerade barn och unga
 • Livsfrågeformulär för barn och ungas känsla av sammanhang
 • Utvärdering av Lagen om samverkan (LOS)
 • Utvärdering av mobil närvård
 • Informellt tvång i psykiatrisk tvångsvård
 • Förbättringshandledarprogram
 • Barnkonventionen
 • Gemensamt analysarbete med utgångspunkt i Öppna jämförelser
 • Individens behov i centrum (IBIC)
 • Personer med komplexa och resurskrävande behov
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsplan FoU 2020 BKC reviderad.pdf 271.8 kB 2020-02-28 13.45
Hjälpte informationen på sidan dig?