Informationstavla om Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Vi bygger för framtiden

Att utveckla hälso- och sjukvården i Blekinge innebär inte bara att utveckla arbetssätt och teknik. Vi behöver också bygga nya lokaler och anpassa och modernisera de vi redan har.

Region Blekinge kommer att satsa drygt 1,7 miljarder kronor på investeringar i fastigheter mellan åren 2019 och 2023. Den största delen, 1,3 miljarder kronor, kommer att gå till nybyggnationer. Inte minst kommer det att märkas att det händer saker på sjukhusområdena i länet. Men även andra områden som hälsocenter i Ronneby och Blekinge folkhögskola berörs.

Störst behov av upprustning har sjukhuset i Karlskrona och det arbetet kommer att pågå under de närmsta 10 åren. Därefter kommer mer omfattande upprustning att behövas på sjukhuset i Karlshamn.

Den 11 november 2019 tog landstingsstyrelsen, idag regionstyrelsen, beslut om en femårig investeringsplan. Den innehåller en lång rad satsningar fram till år 2023. På följande sidor kan du läsa mer om dem: