Karta som visar sjukhusområdet i Karlshamn.

Sjukhusområdet i Karlshamn

De närmsta fem åren kommer det att byggas en del på sjukhusområdet i Karlshamn. Här kan du läsa mer om det som är planerat.

1. I oktober 2019 invigde vi en ny ambulansstation. Ambulansstationen i Karlshamn är Region Blekinges första byggprojekt som kommer nå nivå silver enligt konceptet Miljöbyggnad.

2. Sjukhustandvården kommer att få nya lokaler.

3. Rehabiliteringsklinikens lokaler renoveras och verksamhetsanpassas.