Kliniska studier

Pågående och nya kliniska studier (till exempel läkemedel) som genomförs vid vårdenheten av vårdgivaren, eller som vårdgivaren medverkar i ska anmälas via följande länklänk till annan webbplats.

Stöd för kliniska studier

Nedan följer länkar till stöd för kliniska studier.

 • Vetenskapliga rådets anslag för forskningsarbete
  Region Blekinge har för år 2021 avsatt 2,5 miljoner kronor för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. De avsatta medlen ska i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Region Blekinge.
 • Medicinska biblioteket och lärcentrum
  Medicinska biblioteket är ett fackbibliotek med litteratur främst inom ämnena medicin och vård. Här finns också en stor samling böcker och information om sjukdomar och funktionshinder för patienter och allmänhet.
 • Kliniska Studier Sverige – Forum Söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår.
 • Aktuella utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tjänster inom epidemiologisk och statistisk metodiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Region Skåne ger via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder rådgivning, analyshjälp och utbildning inom epidemiologisk och statistisk metodik i alla faser av kliniska och epidemiologiska forsknings- och utvecklingsprojekt. Kortare konsultationer ges kostnadsfritt medan mer omfattande projektstöd och utbildning debiteras.
 • Avtal för kliniska prövningarlänk till annan webbplats
  Södra sjukvårdsregionens information om avtal för kliniska prövningar.

Sammanställningen av kliniska studier i Region Blekinge, i samarbete med Forum Söderlänk till annan webbplats, görs av:

Danilo Garcia, forskningschef, Blekinge kompetenscentrum, utvecklingsenheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?