Anmälan om studie till Blekinge kompetenscentrum

Du som är verksamhetschef använd detta formulär för att meddela Blekinge kompetenscentrum om en studie.
Klinisk fas (I-IV). Gäller endast läkemedelsstudier.
Klinisk fas (I-IV). Gäller endast läkemedelsstudier.


Ingår studien i en multicenterstudie? * (obligatorisk)
Ingår studien i en multicenterstudie?