Hälsoinformation för vuxna

Här har vi samlat länkar till webbsidor och databaser inom området hälsa, sjukdomar och behandlingar.

Hälsoinformation på svenska


1177 Länk till annan webbplats.
1177.se en webbplats med kvalitetsgranskad patientinformation. Förutom fakta och råd om hälsa och sjukdom kan du här hitta kontaktuppgifter till vården och e-tjänsten Mina vårdkontakter.

Blodcancerförbundets YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blodcancerförbundets YouTube-kanal med informationsfilmer om olika typer av blodcancer.

Cancerfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Cancerfonden har som mål att bekämpa cancer och förbättra vården för cancerpatienterna. Här finns information om cancersjukdomar, cancerforskning och diskussionsforum.

FASS Allmänhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa om den medicin du använder, biverkningar och annat du bör tänka på. Det finns också information om vad som händer med ett läkemedel i kroppen. Du kan få hjälp med att identifiera en tablett som du hittar löst liggande utan förpackning. Du kan läsa om medicinering vid olika tillfällen i livet och en massa annat matnyttigt för den som använder medicin.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här hittar du information om smittsamma sjukdomar och vaccinationer.

Patientnämnden i Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontaktuppgifter till patientnämnden och information om hur man klagar på vården.

Hjälp hjärna hjärta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En livsviktig webbutbildning om stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp samt levnadsvanor. Utgiven av HLR-rådet.

Inspektionen för vård och omsorg – IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter här.

Janusmed interaktioner och riskprofil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interaktioner handlar om hur olika läkemedel påverkar varandra. Tar du flera läkemedel (även receptfria) kan det vara av intresse att veta om det är farligt att ta dem samtidigt. Detta kan du få svar på med Janusmed interaktioner. För att kunna använda tjänsten måste du registrera ett konto men det finns ingenting som hindrar att man gör det som privatperson. Tjänsten är dock främst avsedd för sjukvårdspersonal.

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På Läkemedesverkets webbplats finns massor av generell information gällande både läkemedel, naturläkemedel och en del om kosmetika. Du kan rapportera misstänkta biverkningar av ett läkemedel via webbplatsen. Här finns också en ordlista med förklaring till många av de termer som används inom sjukvården med inriktning på läkemedel och mediciner.

Netdoktor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medicinska nyheter och fakta om sjukdomar. Möjlighet att ställa frågor till en läkarpanel.

Patientförsäkringen LÖF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Här kan du läsa om hur patientförsäkringen gäller och hur du anmäler en skada.

Psykologiguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Psykologiguiden är en webbplats vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. Ägs och är kvalitetsgranskad av Sveriges Psykologförbund.

Ovanliga diagnoser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser eller sällsynta hälsotillstånd. Här finns även information om behandlingar.

Rekommenderade läkemedel 2022 Öppnas i nytt fönster.
Rekommenderade läkemedel för våra vanligaste sjukdomar. Sammanställd av Läkemedelskommittén i Blekinge.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för att diagnosbärare skall få bättre levnadsvillkor, bland annat genom förbättrad vård och omsorg. Med en sällsynt diagnos avses ett tillstånd eller en sjukdom som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som finns hos högst 1 person per 10 000 invånare.

Vaccinationsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om vaccinationsbehovet vid resa till världens länder.

Vård- och omsorgsanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vård- och omsorgsanalys är en myndighet som bildades 2011 och har till uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Väntetider i vården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En databas om aktuella väntetider vid olika mottagningar samt information om ett trettiotal olika ingrepp.

Health information in other languages than Swedish

Medline Plus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Health information in English from the world's largest medical library, National Library of Medicine in USA.

Sunn Skepsis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
In Norwegian. The aim for this portal is to give you, as a patient or as a person interested in health, advice about quality criterias of health information and better access to health information based on research.

Hjälpte informationen på sidan dig?