Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023 inom ramen för FoU-avtalet mellan länets fem kommuner och Region Blekinge, för kommunernas socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård.

Aktiviteterna i verksamhetsplanen har utarbetats utifrån inriktningen i FoU-avtal 2022-2023 som innebär att stödja avtalsparternas gemensamma utveckling av hälsofrämjande insatser, god och nära vård, psykisk hälsa, samt evidensbaserad praktik och kundskapsstyrning.

Följande aktiviteter finns med i verksamhetsplan 2023, för mer detaljer se dokument nedan:

 • Tidiga och samordnade insatser (TSI)
 • Hälsoinsatser för barn och unga i samhällsvård
 • Barnkonventionen i praktiken
 • Nätverksarbete inom den sociala barn och ungdomsvården
 • Individens behov i centrum (IBIC)
 • Individer med resurskrävande och komplexa behov
 • Forskningsprojekt Närsjukvårdsmodellen i samverkan
 • Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)
 • Följeforskning av familjecentral
 • Metodstöd för implementering
 • Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS)
 • God och nära vård i samverkan
 • Kunskapsstyrning i samverkan
 • Utbildning i grundläggande utvärderingsmetodik, systematisk uppföljning och analys
 • Forskningsansökningar

FoU-Verksamhetsplan 2023 Pdf, 282.1 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?