Medarbetare

Vid Blekinge kompetenscentrum arbetar cirka 45 personer, inte alla på heltid. Flera delar sin tid mellan arbete i vården och utvecklings- eller forskningsarbete.

Verksamhetsområden vid Blekinge kompetenscentrum:


Ali Al Nima

Titel: Statistiker
Mobil: 0455 - 73 80 00
E-post: ali.al_nima@regionblekinge.se

Asmir Saljunovic

Titel: Projektadministratör
Mobil: 0734-47 12 81
E-post: asmir.saljunovic@regionblekinge.se

Erik Lindskär

Titel: Forskarassistent
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 12 86
E-post: erik.lindskar@regionblekinge.se

Kristina Nordin

Titel: Administrativ sekreterare
Område: Snabbspår
Telefon: 0455-73 78 44
Mobil: 0734-47 19 75
E-post: kristina.nordin@regionblekinge.se

Pia Gunnarsson

Titel: Administrativ sekreterare
Telefon:
Mobil: 0734 - 47 12 82
E-post: pia.gunnarsson@regionblekinge.se

Bibliotek

Lånedisk: 08.30-16.00
Telefon: 0455-73 78 25
E-post: Bibliotek

Angelica Svedman

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 28
E-post: angelica-a.svedman@regionblekinge.se

Mats Reenbom

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 22
E-post: mats.reenbom@regionblekinge.se

Inger Jönsson

Titel: Medicinsk bibliotekarie
Telefon: 0455-73 78 26
E-post: inger-a.jonsson@regionblekinge.se

Projekt

Farhad Haddad-Nik

Titel: Projektledare
Telefon: 0734-47 18 81
E-post: farhad.haddad-nik@regionblekinge.se

Conny Gusafsson

Titel: Pedagog/Lärare och Handledare
Område: Kom-In projektet och Liv i livet
Telefon: 0734-47 12 80
E-post: conny.gustafsson@regionblekinge.se

Forskning och utveckling

Andrzej Zielinski

Titel: FoU-ledare primärvård, familjeläkare
Område: FoU
Telefon: 0455-73 54 90
E-post: andrzej.zielinski@regionblekinge.se

FoU-avtalet

Anna Andersson

Titel: Projektledare
Område: Hållbar personlig utveckling
Mobil: 0734-47 13 04
E-post: anna-d.andersson@regionblekinge.se

Birgitta Nilsson

Titel: FoU-strateg
Område: Individ- och familjeomsorg
Telefon: 0455-73 78 12
Mobil: 0734-47 12 70
E-post: birgitta.nilsson@regionblekinge.se

Helene Sjöblom Andersson

Titel: Utvecklingsledare
Område: Individ- och familjeomsorg
Mobil: 0734- 47 13 13
E-post: helene.sjoblom_andersson@regionblekinge.se

Ulrika Harris

Titel: FoU-strateg
Område: FoU psykiatri
Mobil: 0734-47 12 91
E-post: ulrika.harris@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?