Projekt

Centrumets projektledare bedriver externa projekt i samarbete med kommunerna i Blekinge och projekt som fokuserar på att utveckla och kartlägga evidens av folkhälsoarbete, såväl psykisk som fysisk. Centrumet är också navet för vetenskapliga projekt med både nationell och internationell täckning (t.ex. Rikssår, Projektledarna driver även interna projekt för utveckling av nödvändiga strukturer och mekanismer vid sjukhus och klinikerna i Blekinge.

Cirka tre fjärdedelar av Blekinge kompetenscentrums verksamhet bedrivs i projektform i samarbete med externa finansiärer.

Vi bedriver projekt inom följande område:

Samarbetsprojekt mellan landsting och kommuner

Hjälpte informationen på sidan dig?