Rapporter 2018

Rapport 2018:1 Hälsa, sysselsättning och levnadsvanor

Brukarundersökning av funktionshinder och funktionsnedsättningar och dess stödresurser i Blekinge 3 (BUFUS)

© 2018 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Anette Brantmark, Karin Chamoun, Ali Al Nima, Peter Anderberg och Cecilia Fagerström

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här för att läsa rapporten. Pdf, 1.4 MB.

Hjälpte informationen på sidan dig?