Rapporter 2020

Rapport 2020:1 Hälsa och Levnadsvanor

Brukarundersökning bland personer med psykisk funktionsnedsättning

© 2020 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Ulrika Harris, Ali Al Nima, Anna Andersson, Angelica Svedman, Danilo Garcia

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här Pdf, 3 MB. för att läsa rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?