Beredningsgrupp för framtidens hälso- och sjukvård för framtidens hälso- och sjukvård

För att stötta arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård finns en beredningsgrupp. I gruppen ingår representanter från Region Blekinge, Blekinges fem kommuner och utvalda patient- och medborgargrupper.

Vi måste utveckla hälso- och sjukvården för att möta de kommande behoven och kunna ge god vård även i framtiden. Region Blekinge har därför sett behovet av en gemensam långsiktig utvecklingsstrategi, Framtidens hälso- och sjukvård.

För att utvecklingsarbetet ska bli bra behöver vi som bedriver hälso- och sjukvård i länet arbeta tillsammans. Vi måste bli bättre på att samarbeta mellan Region Blekinge och kommuner för att göra patienterna delaktiga i sin egen vård och omsorg. Tillsammans kan vi skapa god vård och omsorg.

Beredningsgruppen är ett sätt att skapa förutsättningar för ett gott samarbete. Genom beredningsgruppen kan vi utbyta erfarenheter och ta till vara den kunskap som finns i verksamheten. Beredningsgruppen ska också ge möjlighet till ett helhetsgrepp och att utvecklingen kan ske samtidigt i hela länet.

Beredningsgruppen träffas ungefär var sjätte vecka. Helén Andersson, projektledare för Framtidens hälso- och sjukvård i Region Blekinge är sammankallande i beredningsgruppen. I gruppen finns också representanter för Region Blekinges olika förvaltningar, från kommunerna i länet och patient- och medborgargrupper.

Hjälpte informationen på sidan dig?