Skiss som visar hur byggnad 46 kommer se ut.

Byggprojekt

Att utveckla hälso- och sjukvården i Blekinge innebär inte bara att utveckla arbetssätt och teknik. Vi behöver också bygga nya lokaler och anpassa och modernisera de vi redan har.

Region Blekinge kommer att satsa drygt 1,9 miljarder kronor på investeringar i fastigheter mellan åren 2020 och 2024. Den största delen, 1,4 miljarder kronor, kommer att gå till nybyggnationer. Inte minst kommer det att märkas att det händer saker på sjukhusområdena i länet. Men även andra områden som hälsocenter i Ronneby och Blekinge folkhögskola berörs.

Störst behov av upprustning har sjukhuset i Karlskrona. Region Blekinge planerar att uppföra ett antal nya byggnader på området inom en tioårsperiod. På sjukhuset i Karlshamn kommer ett antal ombyggnationer att genomföras, bland annat för att kunna öppna en närakutmottagning.

Den 23 oktober 2019 tog regionstyrelsen beslut om en femårig investeringsplan. Den innehåller en lång rad satsningar fram till år 2024. På följande sidor kan du läsa mer om dem:

Hjälpte informationen på sidan dig?