Skiss som visar hur byggnad 46 kommer se ut.

Byggprojekt

Att utveckla hälso- och sjukvården i Blekinge innebär inte bara att utveckla arbetssätt och teknik. Vi behöver också bygga nya lokaler och anpassa och modernisera de vi redan har.

Region Blekinge kommer att satsa cirka 3 miljarder kronor i fastigheter mellan åren 2023 och 2027. Den största delen kommer att gå till nybyggnationer. Inte minst kommer det att märkas att det händer saker på sjukhusområdena i länet. Men även andra områden berörs.

Hjälpte informationen på sidan dig?