Nytt parkeringshus

​Region Blekinge bygger ett nytt parkeringshus vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Vi bygger parkeringshuset där ambulansstationen fanns tidigare, det vill säga på Lasarettsvägen vid den södra infarten till sjukhusområdet. Det beräknas vara klart under 2024.

  • Parkeringshuset kommer att vara tillgängligt för besökare och personal. Totalt kommer det att rymma 610 platser. Hur platserna kommer att fördelas är ännu inte bestämt.
  • Det kommer att finnas digitala skyltar vid parkeringshusets infart som visar hur många lediga platser det finns.
  • Stor hänsyn har tagits till att parkeringshuset ska kännas säkert. Hela huset kommer att vara kameraövervakat och utrustat med mycket belysning. Även området runt huset ska vara belyst.
  • Mellan våningsplanen ska det finnas hissar. En gångbro kommer att förbinda huset med sjukhusets huvudbyggnad.

Region Blekinge jobbar långsiktigt och på olika sätt med att se till att det finns parkeringar för både besökare och personal som behöver ta bilen. Att bygga ett nytt parkeringshus är en del i att möjliggöra en bättre helhet och tillgänglighet till parkering på sjukhusområdet i Karlskrona.

Skiss över nytt phus i Karlskrona

Störningar i samband med bygget

Avstängd väg

Bygget av det nya parkeringshuset påverkar trafiken.

En del av Lasarettsvägen på sjukhusområdet i Karlskrona kommer att vara avstängd i södergående riktning tills vidare. Sträckan kommer med andra ord att vara enkelriktad och tillåter endast infart till sjukhusområdet från Krutviksvägen. Det gäller sträckan mellan den södra infarten vid Krutviksvägen och korsningen Lasarettsvägen/Akutvägen/Bättringsvägen. Se markering på kartan.

Vi skyltar för att hjälpa dig att hitta rätt.

Det kommer även framöver att vara störningar som påverkar trafiken runt området. Vi ber dig därför att vara uppmärksam på skyltningen. Under byggtiden är det bra att ha lite extra tid tillgodo om du ska köra till eller från sjukhusområdet i Karlskrona.

Sprängningar i marken

Just nu utförs planerade sprängningar på sjukhusområdet i Karlskrona, i samband med bygget av det nya parkeringshuset. Sprängningarna sker på olika tider från och med den 19 januari och cirka tre månader framåt.

Vill du veta när sprängningarna sker?
Du kan välja att få notiser när en sprängning kommer att ske. Notisen skickas ut 30 minuter innan en sprängning.

Anmäl dig till notiser via länken: https://www.ncvib.com/spranginformation/#/ Länk till annan webbplats.

Uppge adressen Lasarettsvägen 1, 371 41 Karlskrona, Sverige. Sedan väljer du om du vill få notiser via sms eller mejl.

Bild på karta över sjukhusområdet.
Hjälpte informationen på sidan dig?