Internatet på Blekinge folkhögskola

Deltagarbostäder vid Blekinge folkhögskola

Region Blekinge bygger nya deltagarbostäder vid Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby. Det blir två byggnader som ska rymma bland annat 46 rum med dusch och toalett.

De nya deltagarbostäderna ska ge folkhögskolan ändamålsenliga lokaler med modernt och attraktivt boende för deltagare.

Byggnaderna kommer att ha en totalyta på 2 360 kvadratmeter. Förutom boenderum kommer de innehålla undervisningslokaler och gemensamma utrymmen som kök och tvättstuga. Dessutom ska det finnas ett källsorteringshus och ett cykelskjul. Deltagarbostäderna är flexibelt utformade för att i framtiden även kunna användas som vandrarhem.

Deltagarbostäderna kommer att uppfylla en miljöklassning som kallas Miljöbyggnad nivå silver. Det innebär att byggnaderna kommer att leva upp till särskilda miljökrav vad gäller bland annat materialval och energianvändning.

Byggnaderna beräknas kosta cirka 65 miljoner kronor, och stå klara för inflyttning under 2022.

Hjälpte informationen på sidan dig?