Elevbostäder vid Blekinge folkhögskola

Region Blekinge bygger nya elevbostäder vid Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby. Det blir två byggnader som ska rymma bland annat 46 lägenheter.

De nya elevbostäderna ska ge folkhögskolan ändamålsenliga lokaler med modernt och attraktivt boende för deltagare.

Byggnaderna kommer att ha en totalyta på 2 360 kvadratmeter. Förutom lägenheter kommer de innehålla undervisningslokaler och gemensamma utrymmen som kök och tvättstuga. Dessutom ska det finnas ett källsorteringshus och ett cykelskjul. Elevbostäderna är flexibelt utformade för att i framtiden även kunna användas som vandrarhem.

Elevbostäderna kommer att uppfylla en miljöklassning som kallas Miljöbyggnad nivå silver. Det innebär att byggnaderna kommer att leva upp till särskilda miljökrav vad gäller bland annat materialval och energianvändning.

Byggnaderna beräknas kosta 69 miljoner kronor, och stå klara för inflyttning januari 2022.

Skiss på Blekinge folkhögskolas nya elevbostäder.

Bildtext: Skiss som visar hur elevbostäderna kommer att se ut. Illustration av Projektbyggarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?