Ny ambulansstation i Karlskrona

I slutet på september 2019 togs det första spadtaget till en ny ambulansstation i Torskors i Karlskrona.

Den nya och mer ändamålsenliga ambulansstationen ska förbättra personalens arbetsmiljö och bidra till en mer effektiv verksamhet. Placeringen i Torskors, med närhet till E22, ger bättre förutsättningar för ambulansen att nå prioriterade larm inom ett större geografiskt område.

Den nya ambulansstationen blir i två våningsplan med en totalyta på 2 200 kvadratmeter. Byggnaden kommer att vara utformad likadant som den nya ambulansstationen i Karlshamn. Förutom garage för tolv bilar kommer det att finnas utrymmen för bland annat biltvätt, utbildning, personalkök, omklädning, övernattning, administration och gym.

Region Blekinge bygger den nya ambulansstationen enligt en miljöklassning som kallas Miljöbyggnad nivå silver. Det innebär att byggnaden kommer att leva upp till särskilda miljökrav vad gäller bland annat materialval, energianvändning och inomhusmiljö.

Byggnaden beräknas kosta drygt 82 miljoner kronor, och stå klar våren 2021.

Hjälpte informationen på sidan dig?