Planerade parkeringar i Karlskrona

Trycket på parkeringsplatserna är stort på sjukhusområdet i Karlskrona. Planerade ny- och ombyggnationer de närmaste åren kommer också påverka antalet parkeringar. Men det finns en långsiktig plan för att förbättra parkeringsmöjligheterna.

Patienter, besökare och medarbetare upplever att det under vissa tider av dygnet är svårt att hitta parkeringar på sjukhusområdet i Karlskrona. De närmaste årens planerade ny- och ombyggnationer kommer också medföra att parkeringsplatser flyttas eller tas bort periodvis.

Vad är gjort?

Region Blekinge gjorde i februari 2017 en kontroll av parkeringsbehovet på sjukhusområdet. Exempelvis räknade man för hand antalet parkerade bilar under fem vardagar vid olika tillfällen under dagen. Det visade att det framför allt mellan klockan 10 och 14 på vardagarna är ont om parkeringar nära sjukhuset. Men det är aldrig helt slut på parkeringar, dock får man då söka sig till ytterområdena, vilket inte fungerar för alla besökare.

Personalparkeringen vid Infartsvägen strax norr om sjukhusområdet (Klinteberga) är upprustad. Parkeringen har cirka 400 parkeringsplatser, utan tak men med asfalterad yta och belysning.

I februari 2019 bytte Region Blekinge plats på en besöksparkering. Det gjorde att det blev 26 fler parkeringsplatser för besökare.

Vad händer nu?

Ett arbete med att skapa fler besöksparkeringar i anslutning till sjukhuset pågår.

I byggprocessen finns parkeringsområden inplanerade men det är ännu inte klart var dessa områden ska finnas och när de ska påbörjas.

Lämna bilen hemma - om du kan

Den som har möjlighet att ta sig till sjukhuset på annat sätt än med bil uppmanas att göra detta. Det underlättar för de som inte har möjlighet att välja annat färdmedel än bil att hitta parkering. Region Blekinge arbetar löpande tillsammans med Blekingetrafiken med att förbättra tillgängligheten med kollektivtrafiken, exempelvis med tätare avgångar.

Fakta om parkeringar

Enligt Region Blekinges riktlinjer är det i första hand patienter och besökare som ska få ta del av de parkeringar som finns nära sjukhusområdena. Det finns 357 besöksparkeringar på sjukhusområdet i Karlskrona. Antalet personalparkeringar är 1 014 styck.

Hjälpte informationen på sidan dig?