Skiss över hur byggnad 46 kommer se ut.

Byggnad 46

Byggnad 46 kommer att innehålla verksamheter för cytologi, mikrobiologi, patologi, bårhus, njurmedicin, bröstcentrum och utbildningslokaler för bland annat hjärt-lungräddning och förflyttningsteknik.

Byggnad 46 finns mellan nuvarande byggnad 26 och 28 på sjukhusområdet i Karlskrona. Första spadtaget togs i januari 2018. Byggnaden är nu klar och de första verksamheterna flyttade in i början på april 2021.

Byggnaden har en totalyta på 12 100 kvadratmeter fördelat på 5 våningsplan med vårdverksamhet, ett kulvertplan och ett teknikplan. Våningsplanen kommer att fördelas enligt följande:

  • Längst ner i byggnaden, på plan 2, finns omklädningsrum, miljörum, förråd och anslutning till kulvert.
  • På plan 3 finns personalingång, rum för avsked av avlidna, bårhus och utbildningslokaler i form av kliniskt träningscentrum.
  • På plan 4 kommer njurmedicin att finnas. Njurmedicin samlar flera verksamheter och kommer kalla mottagningen för njurcentrum. Här är också huvudentrén.
  • På plan 5 samlas mammografi och bröstkirurgi i ett gemensamt bröstcentrum.
  • På plan 6 kommer patologi och cytologi ha sin verksamhet.
  • På plan 7 kommer mikrobiologi, smittskyddsenheten och vårdhygien att finnas.

Byggnaden värms upp av en geoenergianläggning bestående av 28 borrhåll, som är drygt 200 meter djupa. Anläggningen klarar även delar av byggnadens kylbehov. På taket finns 200 solcellspaneler, som beräknas producera 68 000 kilowattimmar el per år.

Översiktskartor över sjukhusområdena i Karlshamn och Karlskrona. Länk till annan webbplats.

Byggnad 46 på sjukhusområdet i Karlskrona.
Hjälpte informationen på sidan dig?