Nytt parkeringshus

​Region Blekinge bygger ett nytt parkeringshus vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Vi bygger parkeringshuset där ambulansstationen fanns tidigare, det vill säga på Lasarettsvägen vid den södra infarten till sjukhusområdet. Det beräknas vara klart hösten 2023.

  • Parkeringshuset kommer att vara tillgängligt för besökare och personal. Totalt kommer det att rymma 610 platser. Hur platserna kommer att fördelas är ännu inte bestämt.
  • Det kommer att finnas digitala skyltar vid parkeringshusets infart som visar hur många lediga platser det finns.
  • Stor hänsyn har tagits till att parkeringshuset ska kännas säkert. Hela huset kommer att vara kameraövervakat och utrustat med mycket belysning. Även området runt huset ska vara belyst.
  • Mellan våningsplanen ska det finnas hissar. En gångbro kommer att förbinda huset med sjukhusets huvudbyggnad.

Region Blekinge jobbar långsiktigt och på olika sätt med att se till att det finns parkeringar för både besökare och personal som behöver ta bilen. Att bygga ett nytt parkeringshus är en del i att möjliggöra en bättre helhet och tillgänglighet till parkering på sjukhusområdet i Karlskrona.

Störningar i samband med bygget

Bygget av det nya parkeringshuset påverkar trafiken. En vägsträcka utanför bygget är avstängd i en riktning tillsvidare. Den vägsträcka som är avstängd är rödmarkerad på kartan nedan. Det är sträckan som är södergående utmed byggarbetsplatsen (streckat område på kartan) och ner till den södra infarten. Det innebär att det inte går att köra ut från sjukhusområdet detta håll. Det går däremot att köra in till sjukhusområdet. Vi skyltar för att hjälpa dig att hitta rätt.

Det kommer även framöver att vara störningar som påverkar trafiken runt området. Vi ber dig därför att vara uppmärksam på skyltningen, och om möjligt välja en annan väg. Under byggtiden är det bra att ha lite extra tid tillgodo om du ska köra till eller från området runt byggarbetsplatsen.

Karta som visar avstängt område vid byggarbetsplats.
Skiss över nytt phus i Karlskrona
Hjälpte informationen på sidan dig?