Blekingesjukhuset

Blekingesjukhuset ska ha en hög tillgänglighet och erbjuda en modern och högkvalitativ sjukvård. Därför satsar vi nu på närsjukvård, vilket betyder att så många som möjligt ska kunna få vård nära där de bor eller i hemmet. För att det ska bli möjligt utvecklar vi ett flertal nya arbetssätt som du kan läsa mer om här.

Vad kan den nya akutavdelningen göra?

Akutavdelningen kan ta emot ambulanser och patienter dygnet runt, vilket ökat tillgängligheten till akutsjukvård. Just nu finns en akutavdelning på sjukhuset i Karlshamn och planer på att inrätta en på sjukhuset i Karlskrona.

De patienter som läggs in på akutavdelningen har alltid undersökts av personal på en vårdcentral, i en bedömningsbil eller i en ambulans. Det innebär att akutavdelningen kan fokusera på de som är svårast sjuka och i störst behov av akutsjukvård.

Dessutom kan akutavdelningen:

  • Ta emot ambulanser och patienter dygnet runt. Innan du som patient kommer till akutavdelningen kommer du först att behöva undersökas av vårdpersonal på en vårdcentral, i en bedömningsbil eller i en ambulans.
  • Ta emot dig om du under en kortare tid behöver bli inlagd på akutavdelningen. På sjukhusets övriga avdelningar läggs du in om du förväntas ha något längre vårdtider.
  • Till akutavdelningen knyts även så kallade mobila team. De mobila teamen erbjuder specialistvård i hemmet för dig som kan vårdas hemma i stället för att vara inlagda.
  • Om din läkare bedömer att du behöver ha direkt tillgång till akutavdelningen kommer du att få det. Det kan till exempel handla om att du är svårt sjuk eller har komplicerade sjukdomar.
  • Ge dig trombolysbehandling (propplösande medel) av stroke dygnet runt.

De patienter som behöver ett akutsjukhus resurser kommer att tas om hand i Karlskrona.

För mer information se gärna på filmen som visar vad akutavdelning klara av.

Vad kan de mobila teamen göra?

I Sverige finns olika former av mobila team. Det de har gemensamt är att de ger vård hemma hos patienter och att det många gånger ingår både läkare och sjuksköterska i teamet. Syftet med de mobila team som utgår från Blekingesjukhuset är att flytta ut vård som nu bedrivs på sjukhuset, till patientens hem. Erfarenhet från andra landsting visar att detta är en vårdform som uppskattas mycket av patienter, och att de medicinska resultaten är höga.

Inledningsvis kommer de mobila teamen att erbjuda inneliggande patienter att slutföra sin vård och behandling hemma med hjälp av sjukhusets personal. Målet är att på sikt kunna erbjuda sjukhusvård i hemmet till patienter som ofta behöver sjukhusvård, så att de blir så bra att de inte behöver akutbesök eller inläggningar. För närvarande finns ett mobilt team knutet till akutavdelningen i Karlshamn och ett knutet till akutmottagningen i Karlskrona.

Vad är avancerad sjukvård i hemmet?

Avancerad sjukvård i hemmet är sjukvård som ges i ditt hem i stället för på sjukhuset. Det gör att du i stor utsträckning kan leva ett vanligt liv trots din sjukdom.

Blekingesjukhuset inför avancerad sjukvård i hemmet under hösten 2018. Till och börja med kommer vi kunna erbjuda avancerad sjukvård i hemmet till en begränsad skara patienter. I huvudsak kommer avancerad sjukvård i hemmet att erbjudas till dig som är palliativ patient inom cancersjukvård, hjärt- och lungsjukvård och neurologi. Palliativ vård är vård som underlättar för svårt sjuka att behålla sin livskvalitet.

Vad är i specialiserad rehabilitering i hemmet?

Specialiserad rehabilitering i hemmet är en fortsättning av den rehabilitering som du tidigare fått på sjukhuset. Du erbjuds specialiserad rehabilitering i hemmet när du återhämtar dig från en mild eller måttlig stroke. Till din hjälp har du ett så kallat vårdteam, i vilket flera olika vårdspecialiteter ingår. Tillsammans med ditt vårdteam kommer du sedan att lägga upp din fortsatta rehabilitering i hemmet – anpassad efter dina behov, förutsättningar och mål.

Vad är en bedömningsbil?

När du ringer nödnumret 112 är det ibland svårt att avgöra vilken typ av vård som du är i behov av. SOS Alarm kan därför sända ut en så kallad bedömningsbil för att göra en mer utförlig bedömning av ditt vårdbehov och hjälpa dig till rätt vård.

Våra bedömningsbilar bemannas av sjuksköterskor som har erfarenhet av akut- och ambulanssjukvård. Då en bedömningsbil är utrustad med samma sjukvårdsmaterial och utrustning som en ambulans kan våra sjuksköterskor också ge dig vård. Det enda undantaget är den typ av vård som det behövs två personer för att ge. Bedömningsbilarna är inte heller utrustade för transporter.

I dagsläget har vi två stycken bedömningsbilar som utgår från sjukhuset i Karlshamn. De är tillgängliga sju dagar i veckan.

Var ska jag vända mig om jag behöver vård?

Så här söker du vård:

  • Besök 1177.se eller ring 1177 för att få goda råd för egen vård.
  • Vänd dig till vårdcentralen när du har skadat dig eller inte mår bra. När vårdcentralen är stängd kan du söka vård på jourcentralen genom att ringa 1177.
  • Vänd dig till akutmottagningen om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. Nödnumret 112 finns om du själv eller någon i din närhet omedelbart behöver akutsjukvård.
Hjälpte informationen på sidan dig?