Omställning till god och nära vård

Här kan du läsa mer om Region Blekinges omstälning till god och nära vård, en del av vår långsiktiga utvecklingsstrategi för att Blekinges invånare ska få en god vård även i framtiden. Klicka på rubrikerna bilden för att läsa mer om de olika delarna i omställningen.

Illustration av de olika delarna i omställningen till god och nära vård Hälsofrämjande vård Nya lokaler Kunskapsstyrning Personcentrerad vård Rätt använd kompetens Vårdplatser
Hjälpte informationen på sidan dig?