Tre nyckelord förklarar tanken

Tre ord förklarar grunderna till ett personcentrerat förhållningssätt: berättelsen, partnerskapet och dokumentationen.

Berättelsen

Med ett personcentrerat förhållningssätt ska vårdpersonalen aktivt lyssna på dig som patient och ställa öppna frågor. Genom att du delar med dig av din berättelse kan vårdpersonalen du möter lättare se hela din person och din livssituation. På så sätt kan de också förstå vad som driver och motiverar dig som patient. Det är en viktig del i hur vi kan anpassa vården till din situation och dina möjligheter – men det hjälper också dig att få vårdpersonalen att förstå varför du till exempel kanske inte vill vårdas.

Partnerskapet

I partnerskapet är både du som patient och vårdpersonalen experter – vårdpersonalen har kunskap om sjukdomar och behandlingar och du som patient vet mest om dina förmågor, dina förutsättningar och din livssituation.

Dokumentationen

I en personcentrerad vård sker dokumentationen med nya ögon – den ska spegla hela din berättelse som patient, men också överenskommelsen som du och vårdpersonalen gör kring målen och hur de ska nås, vem som gör vad och när ni ska ses nästa gång. Där framgår även din roll och ditt ansvar som patient tydligt. I dag är journaler och system organiserade för att dokumentera det så kallat viktigaste vården behöver få med. Med ett personcentrerat förhållningssätt är synen på journalen att den tillhör dig som patient, inte vården.

Hjälpte informationen på sidan dig?